PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

LAMPIRAN    :   KEPUTUSAN KEPALA DESA WISNU

NOMOR        :   411.4 / 3 / III / 2015

TANGGAL     :   30  MARET  2015

 

                                           SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK

                        PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

                                        DESA WISNU KECAMATAN WATUKUMPUL

                                                            PERIODE 2015-2021

 

 

NO.

 

NAMA

KEDUDUKAN

DALAM ORGANISASI

 

KETERANGAN

1. NY.BAMBANG SUTEJO Ketua TP. PKK  
2. NY. RASAH Wakil Ketua  
3. NY. SRI MURNI Sekretaris I  
4. NY. LIDIA SARI Sekretaris II  
5. NY. ROHYATI Bendahara I  
6. NY. TITI EKAWATI Bendahara II  
7. NY. SOPIYATUN Katua Pokja I  
8. NY. TASDIK Anggota Pokja I  
9. NY. DAKINAH Anggota Pokja I  
10. NY. DASIH Anggota Pokja I  
11. NY. SUPIYAH Ketua Pokja II  
12. NY. MIHARNI Anggota Pokja II  
13. NY. INDRA ARLINI Anggota Pokja II  
14. NY. ENDANG RUJIATI Anggota Pokja II  
15. NY. JUMAENI Ketua Pokja III  
16. NY. LENI SUDARWATI Anggota Pokja III  
17. NY. ELA TRESNOWATI Anggota Pokja III  
18. NY. SITI AYSAH Anggota Pokja III  
19. NY. TARIYAH Ketua Pokja IV  
20. NY. NOVI ARIYANI Anggota Pokja IV  
21. NY. TITI ADIATI Anggota Pokja IV  
22. NY. JUMIRAH Anggota Pokja IV  
       

 

 

                                                                  KEPALA DESA WISNU,

 

Ttd

B. SUTEJO